Penzijní fond Komerční banky vykázal k 30. září 2010 zisk ve výši 534 mil. Kč

V Praze, 16. listopadu 2010 – Penzijní fond Komerční banky hospodařil ke konci třetího čtvrtletí se ziskem 534 mil. Kč. Oproti stejnému období roku 2009 tak zvýšil zisk o více než 38 %.

„Stabilní růst zisku v průběhu letošního roku napovídá, že změny v investičním portfoliu PF KB na přelomu let 2009 a 2010 byly úspěšným krokem. Očekáváme, že zhodnocení prostředků účastníků v letošním roce překoná hranici 2 procent,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

PF KB patří aktuálně k fondům s nejvíce konzervativním investičním portfoliem. Díky této investiční strategii a stabilním příjmům z dluhopisů (převážně státních) může PF KB velmi přesně odhadovat zhodnocení i v následujících letech. Investiční portfolio PF KB tvořily k 30. 9. 2010 řádově z 90 % velmi bezpečné dluhopisy a necelých 8 % představovaly bankovní vklady.

Objem prostředků účastníků penzijního připojištění, které PF KB spravuje, vzrostl ke konci třetího čtvrtletí meziročně o 5,5 % na 28,1 miliardy korun. V Penzijním fondu Komerční banky spoří na penzi řádově půl milionu osob.

Penzijní fond Komerční banky zůstává i nadále jediným penzijním fondem v ČR, který má mezinárodní rating od společnosti Moody´s. Udělený rating na úrovni Aa1.cz je nejlepším hodnocením, jaké může penzijní fond v ČR dosáhnout, a zároveň odráží schopnost PFKB plně dostát svým závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění.