Penzijní fond Komerční banky připíše účastníkům zhodnocení za rok 2011 ve výši 2,04 %.

V Praze, 7. března 2012 – Penzijní fond Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 milionů korun. Na základě rozhodnutí valné hromady připíše účastníkům za uplynulý rok zhodnocení ve výši 2,04 %. „Přes velmi bezpečný způsob investování dokázal Penzijní fond Komerční banky i v roce 2011 překonat připsaným zhodnocením míru inflace oznámenou Českým statistickým úřadem a zachoval tak reálnou hodnotu úspor svých účastníků,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky. V roce 2011  uzavřel jeden z největších penzijních fondů v zemi celkem  58 400 nových smluv. Počet účastníků k 31. prosinci 2011  vzrostl na téměř 508  tisíc osob. Objem spravovaných prostředků se meziročně zvýšil o 5,8 % na 30,372 miliardy korun, pokračuje tak ve stejném tempu růstu jako v minulém období. Penzijní fond Komerční banky patří i nadále mezi největší penzijní fondy na českém trhu. Díky konzervativnímu způsobu investování a stabilnímu  zhodnocování prostředků účastníků je právem považován za stabilního partnera při tvorbě úspor na důchod.„Věřím, že díky dobrým výsledkům za rok 2011 a pečlivé přípravě bude  Penzijní fond Komerční banky atraktivním partnerem pro tvorbu úspor na stáří i po startu penzijní reformy od 1. ledna 2013,“ doplnil Pavel Jirák. Investiční portfolio fondu bylo k 31. 12. 2011 tvořeno z 81 % velmi bezpečnými dluhopisy, zastoupenými  největší měrou českými státními dluhopisy, zbylých  19 %  tvořil  finančnímajetek v podobě bankovních vkladů.