Penzijní fond KB získal další ocenění Nejlepší penzijní fond v České republice 2011

Penzijní fond Komerční banky získal cenu „Nejlepší penzijní fond v České republice 2011“ britského finančního portálu Global Banking & Finance Review, který patří mezi světově nejnavštěvovanější online časopisy o mezinárodním bankovnictví a finančním sektoru (www.globalbankingandfinance.com).

Porota je tvořena skupinou analytiků různých průmyslových odvětví z celého světa. Hlavními kritérii pro posuzování byla: transparentnost fondu, iniciativy spojené se společenskou odpovědností firem (CSR), systém vedení a kontroly a zákaznický servis. Další specifická kritéria se zaměřovala na úspěšnost investičních strategií, rizikový management, podíl na trhu, výnosy, maximální rozložení rizik, bezpečnost spravovaného majetku, administrativu, komunikaci, vzdělávání, návratnost investic, efektivnost nákladů, optimalizaci investičního portfolia apod.

Více o vyhlašovateli:

Global Banking & Finance Review je online časopis, který přináší vyvážený pohled, informace a nezávislé zprávy ze světového bankovnictví a finančního sektoru. Nabízí kvalitní články a důkladné analýzy odborníků. S 250 000 zobrazeními měsíčně a 45 000 exkluzivními měsíčními návštěvníky ze 170 různých zemí patří mezi nejsilnější portály. Mezi jeho čtenáři převládají výkonní a finanční ředitelé a jednatelé z více než 500 společností, finančních institucí, centrálních bank apod. Svým obsahem se proto specializuje na bankovní a finanční sektor.