Pavel Racocha prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem

Předseda představenstva KB Penzijní společnosti byl členy Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem zvolen 25. května 2017 prezidentem RVDA.  

Rada pro veřejný dohled nad auditem je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti (vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech), jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi. Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům, zároveň i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v zemích Evropské unie i mimo ni.