Oznámení o převedení zbylých prostředků z II. pilíře na účet správce pojistného

Prostředky účastníků, kteří nám nezaslali své rozhodnutí o způsobu vypořádání svých prostředků z důchodového spoření, jsme zaslali na účet správce pojistného (Finanční úřad). Zde jsou považovány za přeplatek účastníka a je třeba si o ně zažádat místně na příslušném finančním úřadu. – řeší Zákon č. 376/2015 Sb., v § 12, Účet nevypořádaných prostředků (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-376), a ten poté odkazuje na část Přeplatek v Zákoně č. 280/2009 Sb., od § 154 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280).

Finanční úřad má 30 dní ode dne obdržení žádosti na odeslání prostředků s tím, že peníze může použít na úhradu případných nedoplatků.

Pojistné na důchodové pojištění za dobu spoření ve II. pilíři je možné doplatit, a předejít tak krácení vašeho budoucího důchodu čerpaného od státu. Do 30. června 2017 je třeba požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vyčíslení doplatku pojistného, ten doplatit do 29. 12. 2017. Doplacení pojistného na důchodové pojištění řeší Zákon č. 376/2015 Sb., od § 20 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-376).


30. června 2017 – poslední termín, aby účastník důchodového spoření, který chce doplatit pojistné na důchodové pojištění za dobu své účasti v důchodovém spoření, požádal okresní správu sociálního zabezpečení o vyčíslení doplatku pojistného.
29. prosince 2017 – poslední termín pro úhradu doplatku pojistného na důchodové pojištění za dobu účasti v důchodovém spoření.