Osvědčení o ověření odborných znalostí a dovedností u PF KB

Penzijní fond Komerční banky připravil pro své obchodní partnery, kteří zprostředkovávají současné penzijní připojištění se státním příspěvkem a od 1. 1. 2013 budou nabízet produkty Důchodového spoření (DS) a Doplňkového penzijního spoření (DPS), e-learningové školení zakončené testem odborných znalostí.

Úspěšný absolvent na závěr získá Osvědčení pro doložení své odborné způsobilosti k zprostředkovávání DS a DPS. Všeobecné znalosti je nutné již od 1. 11. 2012 doložit vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Zájemci o e-learning se mohou hlásit na e-mailové adrese jpavlakova@pf-kb.cz, případné dotazy volejte na linky pro externí poradce PF KB: 955 525 880, 955 525 886, 955 525 857, 955 525 862