Ombudsman KB Penzijní společnosti

KB Penzijní společnost, a.s. (dále KB PS) se v zájmu poskytování co nejkvalitnějších a nejúplnějších služeb svým klientům rozhodla připojit k institutu nezávislého ombudsmana Komerční banky, který by řešil případné podněty fyzických a právnických osob, klientů KB PS.

Činnost ombudsmana Josepha Franciscuse Vedlicha se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana (EN). V souladu s ní se na ombudsmana mohou ve druhé instanci obrátit účastníci penzijního spoření u KB PS nebo zaměstnavatelé přispívající svým zaměstnancům v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace. Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se KB PS zavazuje jej respektovat.

Joseph Franciscus Vedlich (nar. 1946) má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oboru bankovnictví a legislativy. V roce 1980 promoval na Právnické fakultě University Fribourg (Švýcarsko). Titul JUDr. získal na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Svou profesní dráhu spojil především se společností PricewaterhouseCoopers, ve které končil aktivní profesní dráhu na pozici ředitele finančních služeb. Během 22 let kariéry v této společnosti byl odpovědný za řadu významných projektů v regionu CEE a střední Asie. Jeho významnou pozici v rámci skupiny PricewaterhouseCoopers dokládá fakt, že se po roce 1989 podílel na zakládání a řízení poboček Skupiny v Rusku, České republice, Kazachstánu a Uzbekistánu.

JUDr. Vedlich je členem Švýcarské asociace právníků. Má české a švýcarské občanství. Byl lektorem řady konferencí a workshopů na téma bankovnictví a mimo jiné se podílel na českém vydání několika mezinárodních knih z oboru bankovnictví a finančních služeb.

Hovoří plynně česky, francouzsky a anglicky, domluví se také německy a rusky.