Nejčastější odpovědi na Vaše otázky

1. Co mám dělat, abych o své peníze nepřišel? To mám zrušit smlouvu?

Chápeme, že současná situace spojená s koronavirem a prudkými pohyby na finančních trzích ve Vás vzbuzuje nervozitu, obzvláště při pohledu na vývoj penzijních jednotek ve fondech s dynamičtější investiční strategií. Penzijní spoření je nicméně ze své podstaty investování velmi dlouhodobé a pravidelné investování prostředků z podobných fluktuací cen naopak umožňuje účastníkům dlouhodobě těžit. Nenechme se proto vystrašit krátkodobými fluktuacemi finančních trhů a zaměřme se na náš dlouhodobý investiční horizont. Pokud nám může být historie alespoň částečným vodítkem, potom je pravděpodobnost vypozorovaná z průběhu velkých hospodářských, finančních, či společenských krizí, že trhy budou za 18-24 měsíců oproti březnovým minimům výše, poměrně vysoká. Držme se tedy nastavené strategie životního cyklu a snažme se uvažovat dlouhodobě. Veškeré prostředky ve fondech spravuje společnost Amundi, která je jedním z největších správců aktiv na světě, a má s podobnými situacemi na globálních trzích zkušenosti, portfolio manažeři fondů mají desítky let zkušeností. Centrální banky a vlády navíc vyjádřily svou ochotu prakticky neomezeně pomoci.

2. Mohu přijít o všechno? Spořím tedy zbytečně?

Současný vývoj by neměl nijak dramaticky ovlivnit výnosy Transformovaného fondu, které jsou v čase díky jeho unikátní struktuře poměrně stabilní a s ohledem na znění statutu fondu ani nemohou být záporné. Fond garantuje majetek účastníků zákonným opatřením, které danou situací nebylo nijak dotčeno a penzijní společnost má dostatek kapitálových prostředků, aby případným závazkům dostála.

Pokud jste klientem účastnických fondů, tak zde sice žádná garance není, avšak fondy výrazně snižují riziko prostřednictvím velmi široké diverzifikace napříč investičními nástroji i regiony. Nepředpokládáme, že tento nepříznivý stav bude trvat po mnoho let, naopak se domníváme, že trhy mají vysokou pravděpodobnost být za 18-24 měsíců výše než nyní.

3. Proč PS investuje za stávající situace? Nemůžete to teď, během COVID, pozastavit?

Portfolio manažeři fondů již v posledních několika měsících před začátkem krize snížili váhu dynamičtějších investic v portfoliích a udržovali je s nižším podílem rizikových investic ve srovnání s dlouhodobou investiční strategii. Množství hotovosti či jejich ekvivalentů se ve fondech již několik měsíců pohybuje na relativně vysokých úrovních, o čemž se můžete přesvědčit na stránkách KBPS v sekci Doplňkové penzijní spoření – Účastnické fondy při pohledu na Struktura majetku ve fondu k poslednímu oceňovacímu cyklu či v souboru Rozvaha fondu. Současná situace je proto naopak velmi vhodná k opatrnému doplňování investic. Investiční horizont fondů i našich klientů je dlouhodobý a krátkodobé fluktuace na finančních trzích ve spojení s postupnými pravidelnými investicemi vytváří dlouhodobý ziskový potenciál. Naopak hotovost bude v nejbližším období nejhorší třídou aktiv pro dlouhodobé investování, neboť centrální banky na celém světě razantně snižují úrokové sazby. Po prudkých poklesech existuje na trzích řada zajímavých investičních příležitostí, kterých se budeme snažit využít. Fondy při svém investování dodržují zákonné a statutové limity, jsou trvale pod dohledem České národní banky.

4. Pokud přeruším smlouvu, budou se finance dál investovat?

I při oznámení přerušení placení příspěvků na smlouvě Doplňkového penzijního spoření stále probíhá pravidelné investování již vložených finančních prostředků.

5. Vrátí se mi peníze, o které jsem přišel a kdy?

Pokud nám může být historie alespoň částečným vodítkem, potom je pravděpodobnost vypozorovaná z průběhu velkých hospodářských, finančních, či společenských krizí, že trhy budou za 18-24 měsíců oproti březnovým minimům výše, poměrně vysoká. Podívejte se na znázornění historie vývoje rostoucích (býčích) a klesajících (medvědích) trhů v našem komentáři, který naleznete ZDE.

Přestože samozřejmě minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, věříme, že tento graf přináší nový pohled na přínosy dlouhodobého investování. Pokud navíc budete dodržovat Vaši dlouhodobou investiční strategii či strategii životního cyklu a nadále budete pravidelně investovat, budete přikupovat za podstatně atraktivnějších podmínek než před několika měsíci. Samotný návrat cen na úrovně před počátkem poklesu pak pro Vaše prostředky už bude znamenat dodatečný zisk. Je potřeba nepodléhat panice.