Navýšení kapitálu KB Penzijní společnosti

Na konci června došlo rozhodnutím jediného akcionáře – Komerční banky k navýšení kapitálu KB PS o 220 mil. Kč (formou peněžitého příplatku mimo základní kapitál). KB tímto krokem potvrdila připravenost investovat do dalšího obchodního rozvoje KB PS, která tak upevnila svoje místo mezi nejsilnějšími penzijními společnostmi na českém trhu.