Naše další finanční podpora mířila do Diakonie Myslibořice

I další finanční podpora KB Penzijní společnosti a Nadace Jistota zamířila do Diakonie ČCE. Vybrán byl projekt na posílení mezigeneračních aktivit seniorů střediska v Myslibořicích a dětí z místní ZŠ a z Dětského domova v Hrotovicích.

Michaela Grmelová, ředitelka místního střediska Diakonie, ocenila dobré zkušenosti ze setkávání dětí a seniorů. „Společně strávené chvíle patří k těm radostným okamžikům, na které se senioři těší a dodávají jim optimismus do dalších dní. Kromě zážitků a nových přátelství senioři mohou uplatnit své dovednosti a předat dětem zkušenosti. Děti si zároveň pěstují schopnost empatie a rozvíjejí komunikační dovednosti. Kromě pravidelných aktivit jako společná tvoření v keramické dílně, hraní deskových her a karet, venkovní grilování nebo předčítání, jsme uspořádali v krásném přilehlém parku zahradní slavnost s dobovou přehlídkou kostýmů. Teď připravujeme olympiádu, kde soutěžit budou senioři a děti se ocitnou v roli rozhodčích, máme naplánovanou cestovatelskou besedu nebo besedu o včelách s ochutnávkou včelích produktů, adventní posezení s dílničkami, vánoční hru a po novém roce maškarní karneval.“

Význam projektu ocenil zástupce KB PS Lubomír Koňák. „Přínos těchto aktivit spatřuji ve dvou rovinách. Jednak pomáhají správně formovat osobnost dítěte, protože v dnešní době není samozřejmé, že děti vyrůstají společně s prarodiči a tím pádem ani neznají potřeby a starosti seniorů a nedokáží na ně adekvátně reagovat. Tou druhou rovinou je radost seniorů ze společných setkání - setkání s někým, kdo za nimi přijde dobrovolně, rád a nic za to neočekává, setkání s tím nejkrásnějším a nejdůležitějším, co po sobě na tomto světě můžeme zanechat – setkání s dětmi.“

Na fotografii zprava Lubomír Koňák (KB PS), Michaela Grmelová (Diakonie Myslibořice) a Radek Trachta (KB).