Nadace Jistota pomohla vybavit keramickou dílnu pro zdravotně postižené

Dar 100 000 Kč Nadace poskytla Zvonečku Bylany, domovu pro osoby se zdravotním postižením, na nákup keramické pece a příslušenství. Tento projekt předložila Správní radě Nadace Helena Zadáková z KB Penzijní společnosti v rámci projektu Srdeční záležitost pro zaměstnance skupiny KB. 

 

Z prostředků Nadace Jistota bude pořízena keramická pec, která umožní klientům zařízení nácvik jemné motoriky a zároveň vytváření pracovních návyků. Výrobky budou určeny k prodeji na podporu celého zařízení. "Posláním Zvonečku Bylany je podporovat život jeho klientů v přirozeném prostředí, aby se co nejvíce přiblížil běžnému způsobu života jejich vrstevníků, " sdělila Iveta Blažková, ředitelka Zvonečku Bylany.

 

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Zvoneček Bylany je mezi 15 vybranými projekty.  Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.