Na kole do penze

Skupina Société Générale, mateřská společnost Komerční banky, slaví letos 150 let od svého založení. V rámci oslav pořádá celosvětovou akci nazvanou Citizen Commitement Games. Jedná se o spojení týmových sportů a charity. Skupina KB si vybrala cyklistiku a charitativní nevládní neziskovou organizaci Okamžik, která pomáhá lidem se zrakovým postižením při jejich začleňování do běžného života. Zúčastnil se také tým KB Penzijní společnosti, která letos slaví své 20. výročí vzniku.

KB PS sestavila tým cyklistů s názvem „Na kole do penze“, který 14. května přijel do práce společně (podmínkou bylo, aby součet najetých kilometrů celého týmu byl alespoň 20 km jedním směrem, tedy DO práce) a do celkového obnosu skupiny KB na podporu organizace Okamžik, převyšujícího 240 tis. Kč, přispěl společně s ostatními zaměstnanci KB PS částkou téměř 6 500 Kč. Tím se jasně celá KB PS přihlásila k myšlence společenské odpovědnosti a k projevům dobré vůle a pomoci lidem se zdravotním handicapem.