Komentář k dopadům pandemie koronaviru na fondy

Vážení klienti,

s ohledem na současnou mimořádnou situaci na finančních trzích jsme pro Vás připravili stručný komentář k dopadům pandemie koronaviru na naše fondy.

Současný vývoj by neměl nijak dramaticky ovlivnit výnosy transformovaného fondu (smlouvy do konce roku 2012), které jsou v čase díky jeho unikátní struktuře poměrně stabilní a s ohledem na znění statutu fondu ani nemohou být záporné. Fond garantuje majetek účastníků zákonným opatřením, které danou situací nebylo nijak dotčeno.

V případě účastnických fondů (smlouvy od roku 2013) se situace liší v závislosti na konkrétním fondu. Hodnota penzijních jednotek fondů s dynamičtější investiční strategií je více rozkolísaná než v případě konzervativních fondů. Penzijní spoření je však ze své podstaty investování velmi dlouhodobé. Nenechme se proto vystrašit krátkodobými fluktuacemi finančních trhů a zaměřme se na náš dlouhodobý investiční horizont. Držme se nastavené strategie životního cyklu a snažme se uvažovat dlouhodobě. Veškeré prostředky ve fondech spravuje společnost Amundi, která má s podobnými situacemi na globálních trzích zkušenosti. Centrální banky a vlády navíc vyjádřily svou ochotu prakticky neomezeně pomoci.

 Vaše KB Penzijní společnost