Kliente, získej klienta a šanci vyhrát tablet


„Kliente, získej klienta a šanci vyhrát tablet“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1. Pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018, se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865 (dále jen „Pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž probíhá v termínu od 31. ledna 2015 do 28. února 2015 na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která je/byla účastníkem doplňkového penzijního spoření u Pořadatele a obdržela spolu s ročním výpisem z účtu leták k této Soutěži a splní všechna ostatní pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“ ).
3.2. Soutěžící bude zařazen do Soutěže, pokud:
3.2.1. v době konání Soutěže odpoví na soutěžní otázku, doporučí nového klienta (dále jen „Nový účastník“) k uzavření Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Smlouva“) a předá mu Odpovědní lístek s doplněnými kontaktními údaji. Odpovědní lístek musí být pevně připevněn ke Smlouvě a takto doručen Pořadateli;
3.2.2. nový účastník uzavře Smlouvu v době konání Soutěže na pobočce Komerční banky, a.s., v síti Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., nebo u externího finančního poradce Pořadatele; 
3.2.3. smlouva bude doručena do 10. 3. 2015 na adresu Pořadatele;
3.2.4. první příspěvek Nového účastníka bude připsán na účet Pořadatele do 31. 3. 2015;
3.3. Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže i opakovaně, pokud doporučí více Nových účastníků. K označení jejich Smluv může použít fotokopii Odpovědního lístku.
3.4. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, vázaní zástupci Pořadatele, zaměstnanci Komerční banky, a.s., zaměstnanci Ministerstva financí České republiky a certifikovaní externí finanční poradci (smluvní partneři Pořadatele).
3.5. Soutěžící bude zařazen do Soutěže, pouze pokud doporučí k uzavření Smlouvy Nového účastníka Pořadatele (ze Soutěže jsou tedy vyloučeni stávající účastníci penzijního připojištění u Pořadatele, kteří v době Soutěže uzavřou novou Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u Pořadatele).
3.6. Ze Soutěže budou vyloučeny Odpovědní lístky bez doplněné odpovědi na soutěžní otázku.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE a VÝHERCI
4.1. Výherci budou vybráni ze Soutěžících, kteří zodpovědí správně, v termínu a za stanovených podmínek soutěžní otázku.
4.2. Výhru získá prvních 10 Soutěžících, kteří uvedou v Odpovědním lístku správnou odpověď na soutěžní otázku (případně číslo nejblíže správné odpovědi) a splní ostatní pravidla Soutěže uvedená v bodě 3. Soutěžní otázka zní: „Uveďte, v jaké výši byly připsány státní příspěvky účastníkům doplňkového penzijního spoření Pořadatele za IV. čtvrtletí roku 2014.“ (Pomůcka: Počet účastníků ve IV. čtvrtletí 2013: 19 890 Kč, výše st. příspěvků za IV. čtvrtletí 2013: 4,84 mil. Kč, průměrný příspěvek účastníka: 622 Kč. Výše státního příspěvku za III. čtvrtletí 2014 přesáhla 11,620 mil. Kč a počet účastníků stále roste.)
4.3. O pořadí výherců, v případě shodné odpovědi, rozhodne datum podpisu Smlouvy Nového účastníka Pořadatele (dříve doručené Smlouvy tedy mají v pořadí přednost) a dále výše měsíčního příspěvku ve Smlouvě. Vyhodnocení Soutěže bude provedeno Pořadatelem dne 1. 4. 2015.

5. VÝHRA
5.1. Pro prvních 10 výherců z řad Soutěžících: Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G Black Xmass Pack (pouzdro Samsonite + sluchátka JBL)
5.2. Tablet – MediaTek MT8382 Quad-Core 1,3GHz, dotykový 7" 1024x600, RAM 1GB, EMCP 8GB, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera 0,3 Mpx + 2 Mpx, 1článková baterie, Google Android 4.4
+ Antivirový software Symantec Norton Mobile Security 1 rok
+ Mobilní internet TWIST Online Internet s kreditem 200 Kč (Lenovo)
5.3. Všichni Soutěžící, kteří splní Pravidla soutěže a neumístí se mezi prvními 10 výherci tabletu, obdrží kvalitní značkovou osušku v dárkovém balení od českého výrobce.

6. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ a PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
6.1. Výherci budou kontaktováni ze strany Pořadatele prostřednictvím telefonu a e-mailu (uvedených na Odpovědním lístku) a informováni o výhře. Vyhodnocení Soutěže vč. výherců bude zveřejněno na webových stránkách www.kbps.cz.
6.2. V případě, že nebude možné kontaktovat výherce zejména z důvodu neplatného telefonního čísla nebo e-mailové adresy do 5 dnů od vyhodnocení Soutěže, ztrácí Soutěžící nárok na výhru a ta bude poskytnuta dalšímu výherci v pořadí. Celé pořadí výher se tak posune.
6.3. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. OSOBNÍ ÚDAJE
7.1. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa Pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele zajišťujícího distribuci výher Soutěže a zveřejnění jejích výsledků. Účastník má právo přístupu k údajům, které poskytl, a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat (tím by ovšem ztratil nárok na účast v Soutěži). Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu Pořadateli.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoli ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění.
8.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
8.3. Pořadatel Soutěže neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.
8.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
8.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
8.6. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
8.7. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
8.8. Pořadatel bude nápomocen Soutěžícímu při případném řešení reklamace výhry.
8.9. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 5. 1. 2015