KB PS vyhlášena počtvrté v řadě "Nejlepším penzijním fondem v ČR"

KB Penzijní společnost získala pro rok 2014 počtvrté v řadě titul "Nejlepší penzijní fond v ČR" v prestižním ocenění britské agentury Global Banking & Finance Review. V tomto ocenění nenašla KB Penzijní společnost přemožitele již od roku 2011!

Global Banking & Finance Review  patří mezi nejnavštěvovanější online časopisy o mezinárodním bankovnictví a finančním sektoru.

Odborná porota ocenění hodnotí zejména dlouhodobou transparentnost penzijních fondů, systém vedení a kontroly, zákaznický servis či úspěšnost investičních strategií. Důležitou roli při stanovení celkového pořadí hraje také systém řízení rizik, dosažené výnosy, diverzifikace investic a celková bezpečnost spravovaného majetku, návratnost investic, efektivnost nákladů a další.

"Skupina Komerční banky patří dlouhodobě k nejspolehlivějším partnerům občanů při spoření na penzi. To potvrzují také úspěchy KB Penzijní společnosti v mezinárodních oceněních, kde rozhoduje odborná porota na základě jasně daných kritérií," uvedl Pavel Racocha, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Stabilitou a finanční silou výhody KB Penzijní společnosti nekončí. Každý klient může využít bezplatný online přístup ke svému účtu přes internet, a lehce tak kontrolovat připsané platby nebo tisknout aktuální výpisy. Klienti Komerční banky získají navíc z každé platby kreditní Lady kartou či A kartou 1 % zpět na účet penzijního spoření u KB Penzijní společnosti.

V obou pilířích důchodového systému spravuje KB Penzijní společnost více než 567 tisíc aktivních smluv. V roce 2013 patřila mezi jediné dvě penzijní společnosti hospodařící se ziskem. Celkový objem prostředků spravovaných KB Penzijní společností přesáhl k 30. září 2014 39,5 md. Kč.