KB PS rozesílá „Daňové optimum“

KB Penzijní společnost v těchto dnech rozesílá informaci účastníkům, kteří mohou efektivně využít odpočet od základu daně (Daňové optimum). Součástí informace je částka, jejíž úhradou do konce roku 2016 lze dosáhnout maximálního daňového odpočtu.

 

Příklad:
Vlastní příspěvky účastníka za období leden až říjen činí 10 000 Kč.
Při měsíční frekvenci uhradí do konce roku ještě 2 000 Kč.
Částka, kterou je třeba doplnit na účet do konce roku, aby mohl uplatnit optimální daňovou úlevu, je 12 000 Kč.