KB PS podporuje zdravotníky v Hospicu Sdílení, o.p.s a věnovala jim finanční dar na rekonvalescenci a relax.

KB Penzijní společnost poděkovala za pomoc a zdravotní péči všem zdravotníkům Hospicu Sdílení, o.p.s. a darovala 50.000 Kč na rekonvalescenci, léčebné pobyty a relaxaci pracovníků, kteří se zde starají o nemocné.

Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen jim, ale všem zdravotníkům, kteří den, co den bojují za záchranu lidských životů. 

Děkujeme KB PS