KB PS a Nadace Jistota pomáhají seniorům, dětem i zdravotně postiženým v Českém Krumlově

KB Penzijní společnost s Nadací KB Jistota poskytly finanční dar ve výši 150 tis. Kč obecně prospěšné společnosti ICOS v Českém Krumlově, která zajišťuje komplex sociálních a poradenských služeb pro seniory, ohrožené děti i rodiny a osoby se zdravotním postižením.

 Slavnostního předání se za ICOS zúčastnil ředitel Tomáš Zunt a výkonná ředitelka Ingrid Jílková.
Za skupinu KB (zleva) ředitel pobočky KB Český Krumlov Libor Šulák, KB PS zastupoval místopředseda představenstva V. Kubec a vázaný zástupce Libor Zahradník (zcela vpravo).
Autor foto: tajemník Nadace KB Jistota Jiří Mifek.