KB Penzijní společnost získala od ČNB potřebná povolení a od 1. 1. 2013 začne nabízet spoření na penzi ve II. a III. pilíři

KB Penzijní společnost i Komerční banka jsou tak plně připraveny poskytovat občanům komplexní finanční poradenství v oblasti zabezpečení na penzi, včetně ucelené nabídky produktů II. a III. pilíře již od počátku roku 2013. Na obsluhu klientů i zájemců o spoření je připravena a proškolena distribuční síť KB, na adrese www.kbps.cz jsou umístěny detailní informace o produktech a službách ve II. a III. pilíři i informace pro účastníky transformovaného fondu. Již od června 2012 je v provozu bezplatná poradenská linka pro spoření na penzi na čísle 800 111 124.

KB Penzijní společnost bude v obou pilířích nabízet strategii spoření na bázi životního cyklu. „Ta je založena na vhodné kombinaci dynamického, vyváženého a konzervativního fondu, přičemž v portfoliu klienta se s blížícím se odchodem účastníka do důchodu automaticky snižuje podíl Dynamického fondu ve prospěch fondu Vyváženého a zejména Konzervativního, který ke konci životního cyklu zajišťuje maximální bezpečnost vložených prostředků. Jsme přesvědčeni, že tento způsob spoření je pro zajištění na stáří nejvhodnější a nejméně rizikový,“ uvádí Pavel Jirák, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.