KB Penzijní společnost společně s Nadací KB Jistota podpořili Hospic knížete Václava o.p.s. částkou 80 tisíc Kč

Poskytovatelům domácí zdravotní paliativní (hospicové) péče se nedaří uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ač to v současné době zákon o zdravotních službách již umožňuje. Hospici knížete Václava se podařilo uzavřít smlouvu pouze s jednou z těchto pojišťoven. 

Dar od KB PS proto využijí na pokrytí jejich největší nákladové položky, kterou tvoří osobní náklady zdravotních sester. Částka umožní uhradit za práci zdravotních sester celkem 667 hodin.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Částku 80 000 Kč předává zakladateli a řediteli Hospice knížete Václava Lubomíru Knížetovi místopředseda představenstva KB PS Vojtěch Kubec (uprostřed) a za Nadaci Jistota Jiří Mifek.