Sázíme na budoucnost pod korunami stromů

KB Penzijní společnost věnuje v letošním roce nejméně dva miliony korun na projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vrátit stromy do českých měst a okolních krajin. Za projektem stojí ekologická Nadace Partnerství, které chce KB PS dlouhodobě pomáhat v boji proti klimatickým změnám a zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí. Spolupráce s Nadací Partnerství je společným projektem KB Penzijní společnosti a Nadace Komerční banky – Jistota

Stromy zlepšují kvalitu ovzduší i půdy a významně působí proti globálnímu oteplování, chrání před hlukem či poskytují stín ve vyhřátých městech. V tom všem jsou jedinečné. KB Penzijní společnost se proto rozhodla podpořit iniciativu Sázíme budoucnost, která během následujících pěti let hodlá v České republice vysadit až 10 milionů stromů.

Iniciativa Sázíme budoucnost je komunitní platformou pro všechny, kteří chtějí pomáhat – od měst a obcí přes firmy či školy až po jednotlivé dobrovolníky a dárce. KB Penzijní společnosti chce projekt podporovat dlouhodobě. Pro rok 2022 počítáme minimálně s dvěma miliony korun, které chceme na projekt Sázíme budoucnost věnovat. 

Celé znění Tiskové zprávy naleznete v příloze

Přípojte se ke grantové výzvě

V grantové výzvě je možné žádat o částku od 50 až do 400 tis. Kč, hlavním tématem podpory je výsadba nových alejí nebo obnova existujících. Uzávěrka příjmu žádostí bude 30. 6. 2022.
Celé znění naleznete zde.

Vaše KB PS