KB Penzijní společnost radí: přesvědčte se, zda opravdu využíváte možnosti čerpat státní příspěvky

Po změně pravidel v čerpání státních příspěvků stále více než pětina účastníků penzijního připojištění nečerpá státní příspěvky.  Celkem se jedná o 1,39 milionů účastníků ve všech penzijních společnostech.

Pokud přispíváte na penzijní připojištění méně než 300 Kč, nemáte od letošního ledna podle nových zákonných pravidel nárok na státní příspěvek.  KB Penzijní společnost na tuto skutečnost při každé příležitosti upozorňuje své účastníky. Navíc se rozhodla  oslovit ještě před koncem roku všechny, kteří na státní příspěvek nedosáhnou.

„Naší prioritou je poskytování kvalitních a profesionálních služeb pro naše účastníky. Proto je pravidelně informujeme o tom, že zbytečně přicházejí o peníze, ať už ve formě státního příspěvku či daňových úlev,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel KB PS. „Aktuálně tak upozorňujeme  všechny účastníky, kteří  si spoří méně než 300 Kč měsíčně,  a  zároveň jim radíme, jak mohou co nejrychleji navýšit svůj příspěvek  tak, aby získali nárok na  státní příspěvek.“    

Přestože průměrný měsíční příspěvek účastníků důchodového spoření u KB PS přesahuje celonárodní průměr – k 30. 9. 2013 byl u transformovaného fondu na úrovni 631 Kč, stále více než 50 tisíc účastníků transformovaného fondu KB PS si spoří méně než 300 Kč měsíčně.

Státní příspěvky se připisují podle výše určené na smlouvě o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Změna je možná dodatkem ke smlouvě, který můžete sepsat na kterékoliv pobočce Komerční banky, u poradců Modré pyramidy stavební spořitelny či se svým finančním poradcem.