KB Penzijní společnost podporuje boj s kyberšikanou

KB Penzijní společnost vidí smysl v prevenci proti násilí na internetu, které ohrožuje především děti a mladistvé. Předseda představenstva KB PS, Ing. Pavel Racocha, MIA, společně s Ing. Tomášem Doležalem, členem správní rady KB a zástupcem nadace Jistota, předali na olomoucké radnici, za přítomnosti náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse, zástupkyni Sdružení D Olomouc MgA. et Mgr. Magdaléně Strejčkové šek na částku 80 000 Kč a podpořili už podruhé projekt Násilí na internet nepatří.

Projekt zábavnou formou upozorňuje na nebezpečí, které s sebou přináší anonymní on-line svět. Formou divadelního představení se děti dostávají k problematickým situacím, učí se rozeznávat tzv. hatespeech (nenávistné příspěvky), bránit se internetovému útoku, být asertivní a angažovaný v boji proti bezpráví.

Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti, uvedl: „Práce lektorů Sdružení D s dětmi si velmi vážíme. V době, kdy vstupují do světa on-line komunikace, by už měly být vybaveny základními pravidly bezpečného chování na internetu i s vědomím možných rizik. Speciálně na sociálních sítích se poslední dobou množí násilné příspěvky. Protože se jedná o relativně nový fenomén, prevence je nezbytná, obzvlášť u dětí na druhém stupni základních škol. Než si tito mladí lidé začnou tvořit on-line profily a na internetu zveřejňovat své názory a soukromé fotografie, je nezbytné probrat s nimi nejdůležitější zásady bezpečného života na internetu.“

Na fotografii (zleva): Pavel Racocha, Tomáš Doležal, Magdaléna Strejčková, Ladislav Šnevajs