KB Penzijní společnost podpořila projekt prevence kyberšikany

KB Penzijní společnost s Nadací KB Jistota předaly Sdružení D Olomouc šek na 80 000 Kč na podporu projektu „Násilí na internet nepatří“

Úkolem projektu je oslovit postupně 800 dětí v dětských domovech a školách s obtížnou dostupností a informovat je o rizicích práce s internetem, kde se mohou lehce stát obětí kyberšikany a dalších forem on-line násilí.

Jak uvedl ředitel sdružení Pavel Němeček, „V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje chatování, skypování, mailování, používání Facebooku či Twitteru a vytrácí se komunikace tváří v tvář. Sdělit emoce z očí do očí je pro dnešní mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci on-line není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat. A právě na to chceme děti upozornit a probrat s nimi, jak se chovat, aby předešli různým formám šikany prostřednictvím elektronické komunikace.“

Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti dodal „Velice si vážíme práce lektorů Sdružení D s dětmi, které jsou vystaveny novému typu ohrožení vyplývajícímu z používání sociálních sítí. Jedná se o relativně nový fenomén, se kterým se teprve učíme správně zacházet. Rádi jsme svým dílem přispěli prostřednictvím Nadace KB Jistota k práci Sdružení D.“

Šek na částku 80 000 Kč předává Pavlu Němečkovi (vpravo), řediteli sdružení D Olomouc, předseda představenstva KB PS Pavel Racocha (vlevo) a Tomáš Talaš z Nadace KB Jistota.