KB PS mezi třemi nejlepšími penzijními společnostmi

KB Penzijní společnost je na předních pozicích mezi penzijními společnostmi v ČR i s novými produkty spoření na penzi

KB Penzijní společnost se s novými produkty – důchodovým spořením (DS) a doplňkovým penzijním spořením (DPS), které nabízí od ledna 2013, zařadila mezi tři nejlepší penzijní společnosti.

Do druhého pilíře důchodového systému je od ledna možné přesměrovat tři procentní body z odvodů na sociální pojištění a přidat dvě procenta ze svého příjmu. V prvním pololetí do něj přes původní očekávání asi půl milionu účastníků vstoupilo cca 78 tisíc lidí.

V průměru mezi klienty důchodového spoření převažují lidé starší 35 let, jejich podíl tvoří téměř dvě třetiny. Mírně převažují muži, kteří představují 57 procent klientů. Nejčastěji volili účastníci fondy dynamické a vyvážené, menší zájem byl o fondy státních dluhopisů.

KB Penzijní společnost získala ve druhém pilíři do 1. července 14 050 účastníků, což tvoří 18% podíl na trhu. Průměrný věk je pod 40 roky a převažují muži nad ženami. "Účastníci zvolili přibližně stejným poměrem dynamický, vyvážený a konzervativní důchodový fond," doplnil předseda představenstva a výkonný ředitel Pavel Jirák.

V rámci třetího pilíře si po uzavření penzijního připojištění, ke kterému došlo na konci listopadu 2012, mohou noví klienti spořit pouze v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření. Od začátku roku do konce prvního pololetí si ho v penzijních společnostech sjednalo 38 372 klientů, KB Penzijní společnost získala do účastnických fondů více než 8 tisíc účastníků.

Po masivním zájmu o penzijní připojištění ještě za starých podmínek v loňském roce se „připojištěnost“ trhu výrazně zvýšila. Doplňkové penzijní spoření si proto zatím sjednávají spíše klienti v předdůchodovém věku kvůli možnosti čerpat v budoucnu předdůchod, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nové spoření si ale své klienty brzy najde. Očekává se, že bude postupně růst zájem i mladších klientů, pro které by mohla být atraktivní možnost investovat do rizikovějších, ale současně také výnosnějších účastnických fondů. Oproti jiným formám kolektivního investování má DPS minimální poplatky a nabízí navíc státní příspěvek.