Jak využít u penzijního spoření daňovou úlevu na maximum

Pro daňové účely lze použít jen finanční prostředky přesahující v jednotlivých měsících roku hranici 1 000 Kč. Úspora na dani z příjmu se tedy vztahuje na vlastní měsíční příspěvky účastníka od 1 001 Kč do 3 000 Kč. Maximální částka, kterou lze tímto způsobem z daňového základu odečíst, je 24 000 Kč.

Příspěvky pro daňový odpočet je možné doplatit jednorázově mimořádným vkladem tak, aby byl na účet penzijní společnosti připsán nejpozději do 31. 12. 2018. Vzhledem k běžné prodlevě při platbě mezi bankami doporučujeme tuto částku uhradit do 21. 12. 2018. Mimořádný vklad pro daňové účely je třeba oznámit na adresu kbps@kbps.cz  nebo písemně na formuláři Dodatek nebo Oznámení.

BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PS
Číslo účtu pro platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem (transformovaný fond) – smlouvy uzavřené do konce roku 2012: 35-2000686339/0800
Číslo účtu pro platby na doplňkové penzijní spoření (účastnické fondy) – smlouvy uzavírané od roku 2013: 300300232/0800
Variabilní symbol: číslo smlouvy
Konstantní symbol:
• pro bezhotovostní převod: 3558
• u hotovostní platby: 379 (na pokladně Komerční banky České spořitelny je vklad zdarma).

Ten, kdo splní podmínky pro uplatnění daňové výhody, od nás po skončení kalendářního roku obdrží „Potvrzení o výši zaplacených příspěvků k uplatnění odpočtu ze základu daně“. Tento doklad předá svému zaměstnavateli, pokud je zaměstnanec, nebo přiloží k daňovému přiznání, pokud si ho zpracovává sám.