Informace pro účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti

§ 183 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění, nám ukládá povinnost informovat účastníky penzijního připojištění o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s transformací Penzijního fondu Komerční banky, a.s., na KB Penzijní společnost, a.s. (dále také „KB PS“). Zde najdete podrobnosti o vzniku transformovaného fondu, který zachovává vaše dosavadní práva, povinnosti a nároky. Dočtete se v něm také o podmínkách převodu do jiných účastnických fondů u KB PS a o podmínkách výjimečného převodu do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti dle § 191 a §195 zákona č. 427/2011 Sb.