Informace o ukončování II. pilíře

V uplynulých dnech schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon o ukončení důchodového spoření (II. pilíř), (dále jen „Zákon“), který je nyní postoupen v rámci  legislativního procesu Senátu Parlamentu ČR.

Celý proces velice pečlivě sledujeme a podnikáme veškeré kroky pro to, aby účastníci důchodového spoření u KB Penzijní společnosti byli včas a konkrétně informováni a mohli se řádně rozhodnout pro nejvhodnější možnost vypořádání svých prostředků z důchodového spoření. Naší snahou je provést je celým procesem zrušení důchodového spoření tak, aby pro ně byl co možná nejjednodušší.  

V současné době již připravujeme nezbytné kroky k nastavení procesů pro ukončení důchodového spoření dle Zákona. Poté, co bude k dispozici schválené znění Zákona, budeme účastníky informovat o dalších postupech.