Darovali jsme krev

V sídle KB Penzijní společnosti na Stodůlkách v polovině června proběhly jedny ze šesti celorepublikových dobrovolných odběrů krve, které letos organizuje skupina KB.

Petr Čermák (na fotografii), který u nás vede oddělení kontroly investic a reporting, poprvé v životě a bez problémů daroval 450 mililitrů z celkem 14 litrů, které si Všeobecná fakultní nemocnice odebrala a následně po zpracování rozdělila pacientům v Praze.

Víte, že...

  • Každý obyvatel ČR dostane ve svém životě v průměru pětkrát transfuzi krve a čtrnáctkrát mu je podán lék vyrobený z krve?
  • Nejvyšší spotřeba krve je při akutních operacích v cévní a transplantační chirurgii, nižší množství krve je potřeba při běžných chirurgických zákrocích či porodech?
  • V České republice stále chybí sto tisíc registrovaných a pravidelných dárců krve?