DAŇOVÉ OPTIMUM 2020 - snižte si základ daně

Jednou z hlavních výhod penzijního spoření je možnost snížení základu daně z příjmů až o 24 000 Kč ročně. Tohoto benefitu může využít každý - například jednorázovým doplatkem připsaným na účet KB PS do 31.12. 2020.

Jak na to? Mimořádnou platbu pro daňový odpočet není třeba KB PS oznamovat, stačí uvést v platebním příkazu do pole „Zpráva pro příjemce“ text Daně 2020. Platební údaje jsou stejné jako pro zasílání vašich pravidelných plateb.

Více informací o daňovém optimu a číslo účtu, kam případně zaslat platbu pro Doplňkové penzijní spoření naleznete ZDE a pro Penzijní připojištění ZDE.

KB PS navíc obesílá v listopadu skupinu klientů s vypočítanou částkou, kterou doporučuje zaslat nad rámec pravidelných plateb vlastních příspěvků do konce roku na účet penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. Doporučená částka je vypočtena z plateb účastníka k 31. 10. 2020 a předpokládá zaplacení sjednaného příspěvku v listopadu a prosinci 2020. Případné pozdější mimořádné platby ve vypočtené částce nejsou zohledněny.

V případě, že si nebude jistí částkou k doplacení nebo jak správně využít služby daňového optima, obraťte se, prosím, na naši klientskou linku +420 955 525 999.


Příklad, jak lze využít:
Vlastní příspěvky klienta jsou za období leden až říjen 10 000 Kč.
Při měsíční frekvenci uhradí do konce roku celkem ještě 2 000 Kč.
Částka, kterou je třeba doplnit na účet do 31. 12. 2020, aby mohl uplatnit optimální daňovou úlevu, je 24 000 Kč.