Daňová potvrzení za rok 2019 („DP“) a výpisy DPS

Potvrzení o platbách příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období 1. 1. až 31. 12. 2019 odesílá KB Penzijní společnost 14. ledna 2020. Na konci ledna 2020 bude následovat rozeslání výpisů z účtů DPS za rok 2019.

DP je k dispozici rovněž v aplikaci "Můj penzijní účet" (WebGarant) pod záložkou "Daňové potvrzení".

Klienti KB naleznou DP i výpisy DPS také v aplikacích MojeBanka a Mobilní banka.

  • V DP uvádíme částku, o kterou si účastník může snížit základ pro výpočet daně z příjmu (maximálně 24 000 Kč).
  • DP předá účastník zaměstnavateli nebo doloží ke svému daňovému přiznání.

V případě existence více smluv ve zdaňovacím období u jedné nebo více penzijních společností může účastník pro daňový odpočet uplatnit všechna potvrzení. Pokud DP neobdrží automaticky, je možné o něj zažádat. Detailnějí informace ohledně DP nebo jeho případné zaslání je možno vyžádat na telefonním čísle 955 525 999 nebo na e-mailové adrese kbps@kbps.cz.