Daňová potvrzení za rok 2018 (DP)

Potvrzení o platbách příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření pro zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. 2018 odešle KB Penzijní společnost 14. ledna 2019. DP je k dispozici rovněž v aplikaci „Můj penzijní účet“ (WebGarant) v záložce „Daňové potvrzení“. Klientům KB je aplikace dostupná i prostřednictvím přímého bankovnictví MojeBanka.

DP předejte zaměstnavateli nebo doložte ke svému daňovému přiznání.

V DP uvádíme částku, o kterou si můžete snížit základ pro výpočet daně z příjmu (maximálně 24 000 Kč).

DP obdržíte, pokud alespoň v jednom kalendářním měsíci překročil váš vlastní příspěvek 1 000 Kč. V případě existence více smluv ve zdaňovacím období u jedné nebo více penzijních společností můžete pro daňový odpočet uplatnit všechna potvrzení. Neobdržíte-li DP automaticky, lze si jej vyžádat. O detailnější informace ohledně DP nebo jeho případné zaslání můžete požádat na telefonním čísle 955 525 999 nebo na e-mailové adrese kbps@kbps.cz.