Daňová potvrzení za rok 2015 (DP)

Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření na zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. 2015 (DP) odešle KB Penzijní společnost v pondělí 18. ledna 2016. DP je  k dispozici rovněž v aplikaci „Můj penzijní účet“ (WebGarant) v záložce „Daňové potvrzení“, kde jsou umístěna také potvrzení za předcházející roky. Klientům KB je aplikace dostupná i prostřednictvím přímého bankovnictví MojeBanka.

DP obdrží účastníci, jejichž:

  1. celkový vlastní příspěvek na dané období přesáhl 12 000 Kč,
  2. smlouva trvala méně než 12 měsíců za dané zdaňovací období a zároveň byla
  • převedena k jiné penzijní společnosti,
  • převedena od jiné penzijní společnosti.

V případě existence více smluv ve zdaňovacím období u více penzijních společností je možné pro daňový odpočet uplatnit daňová potvrzení od všech penzijních společností, u kterých účastník zaplatil příspěvky na dané zdaňovací období. Pokud účastník neobdrží DP od jiné penzijní společnosti automaticky, lze si jej vyžádat. Význam to má však jen tehdy, pokud součet vlastních příspěvků účastníka na zdaňovací období u všech penzijních společností přesáhl 12 000 Kč.

O detailnější informace ohledně DP, případně o zaslání DP můžete požádat na telefonním čísle 955 525 999 nebo na e-mailové adrese kbps@kbps.cz.