Daňová potvrzení za rok 2014 (DP)

Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření na zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. 2014 odešle KB Penzijní společnost v termínu 19. – 20. ledna 2015. DP je  k dispozici také v aplikaci „Můj penzijní účet“ (webGarant) v záložce „Daňové potvrzení“, kde je umístěno i DP za rok 2013. Aplikace je dostupná i klientům KB prostřednictvím přímého bankovnictví MojeBanka.

DP obdrží účastníci, jejichž:

  1. celkový vlastní příspěvek na dané období přesáhl 12 000 Kč,
  2. smlouva trvala méně než 12 měsíců za dané zdaňovací období, tj.
  • smlouva byla převedena k jiné penzijní společnosti
  • smlouva byla převedena od jiné penzijní společnosti
  • smlouva byla ukončena žádostí o výplatu dávky

V případě existence více smluv ve zdaňovacím období u více penzijních společností je možné pro daňový odpočet uplatnit daňová potvrzení od všech penzijních společností, u kterých účastník zaplatil příspěvky na dané zdaňovací období. Pokud účastník neobdrží DP od jiné penzijní společnosti automaticky, lze si jej vyžádat. Význam to má však jen tehdy, pokud součet vlastních příspěvků účastníka na zdaňovací období u všech penzijních společností přesáhl 12 000 Kč.

O detailnější informace ohledně DP, případně o zaslání DP můžete požádat na telefonním čísle +420 955 525 999 nebo na e-mailové adrese kbps@kbps.cz.