Daňová potvrzení za rok 2013

27. ledna 2014 rozeslala KB Penzijní společnost (KB PS) potvrzení o platbách příspěvků na zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. 2013.

Od roku 2013 je možné si od základu daně odečíst příspěvky účastníka, které zaplatil nad 12 000 Kč za rok. Maximální výhodu je možné získat při vlastním příspěvku 24 000 Kč za rok (2 000 Kč měsíčně).

Daňové potvrzení bylo zasláno účastníkům, jejichž:

 1. celkový vlastní příspěvek na dané období přesáhl 12 000 Kč,
 2. smlouva byla v průběhu roku:
  • převedena k jiné penzijní společnosti
  • převedena od jiné penzijní společnosti
  • ukončena žádostí o jednorázové vyrovnání nebo penzi
 3. smlouva byla ve zdaňovacím období zakonzervována alespoň 1 měsíc.

V případě existence několika smluv u jedné či více penzijních společností v rámci kalendářního roku je možné uplatnit všechna potvrzení, která za zdaňovací období klient obdržel - pokud součet příspěvků přesáhl 12 000 Kč.

Daňové potvrzení nezasíláme klientům, kteří:

 1. ukončili smlouvu odbytným,
 2. mají zrušenou smlouvu před datem vzniku,
 3. ukončili smlouvu bez nároku na výplatu prostředků.

Detailnější informace ohledně daňového potvrzení, případně jeho zaslání, si můžete vyžádat telefonicky na 955 525 999 nebo na e-mailové adrese kbps@kbps.cz.