Daňová potvrzení za rok 2010

Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění na zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. 2010 odešle Penzijní fond Komerční banky 24. ledna 2011.

DP obdrží standardně klienti, jejichž:

 1. celkový příspěvek účastníka na dané období přesáhl 6 000 Kč,
 2. smlouva trvala méně než 12 měsíců za dané zdaňovací období, tj.
  • smlouva byla převedena k jinému PF
  • smlouva byla převedena od jiného PF
  • smlouva byla ukončena žádostí o JV nebo penzi
 3. smlouva byla ve zdaňovacím období zakonzervována alespoň 1 měsíc.

V případě existence dvou smluv ve zdaňovacím období u PF KB platí výše uvedené podmínky pro DP s tím, že klient dostává jedno DP obsahující součet příspěvků na zdaňovací období z obou smluv.

V případě existence více smluv ve zdaňovacím období u více PF, je možné pro daňový odpočet uplatnit daňová potvrzení od všech PF, u kterých účastník zaplatil příspěvky na dané zdaňovací období. Pokud klient neobdrží DP od jiného PF automaticky, lze si jej vyžádat. Význam to má však jen tehdy, pokud součet příspěvků na zdaňovací období u všech PF přesáhl 6 000 Kč.

DP neobdrží klienti, kteří:

 1. ukončili smlouvu odbytným,
 2. mají zrušenou smlouvu před datem vzniku,
 3. ukončili smlouvu bez nároku na výplatu prostředků,
 4. zemřeli.

O detailnější informace ohledně DP případně o zaslání DP můžete požádat na telefonním čísle +420 272 173 172 nebo na e-mailové adrese pf-kb@pf-kb.cz.