Chcete získat maximum výhod z penzijka? Doplaťte do konce roku své příspěvky do optimální výše.

V letošním roce se změnil způsob výpočtu částky, kterou můžete uplatnit pro daňový odpočet z vašeho spoření na penzi. Nově lze použít jen finanční prostředky přesahující v jednotlivých měsících roku hranici 1 000 Kč. Úspora na dani z příjmu se tak vztahuje na vlastní měs. příspěvky účastníka od 1 001 Kč do 3 000 Kč. Maximální daňovou úlevu 3 600 Kč získá ten účastník, který na svůj penzijní účet v roce 2017 pošle celkem 36 000 Kč.

Doplatit příspěvky je možné i jednorázově mimořádným vkladem tak, aby byl na účet penzijní společnosti připsán nejpozději do          31. 12. 2017. Mimořádný vklad pro daňové účely je třeba oznámit nám na formuláři Dodatek nebo Oznámení (akceptujeme také oznámení zaslané mailem na adresu kbps@kbps.cz).

BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PS

Číslo účtu pro platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem (transformovaný fond – smlouvy uzavřené do konce roku 2012): 35-2000686339/0800 

Číslo účtu pro platby na doplňkové penzijní spoření (účastnické fondy – smlouvy uzavírané od roku 2013): 300300232/0800

Variabilní symbol: číslo smlouvy
Konstantní symbol:
pro bezhotovostní převod: 3558
u hotovostní platby: 379 (na pokladně Komerční banky České spořitelny je vklad zdarma).

Pokud splníte podmínky pro uplatnění daňové výhody, zašleme vám po skončení kalendářního roku potvrzení o výši zaplacených příspěvků k uplatnění odpočtu ze základu daně. Tento doklad je potom potřeba předat vašemu zaměstnavateli.

Státní příspěvek a daňové odpočty

300 až 999 Kč = státní příspěvek 90 Kč + 20 % z částky přesahující 300 Kč
1 000 Kč a více = státní příspěvek 230 Kč