Časopis Bankovnictví zpovídal Pavla Racochu

V říjnovém čísle Bankovnictví jsme si mohli přečíst rozhovor s ředitelem KB Penzijní společnosti Pavlem Racochou. V něm připomněl nutnost soukromého spoření na penzi a nastínil i možné kroky, které by Čechy motivovaly k tomu více se o tuto oblast zajímat.

Proč Češi neřeší, případně řeší, ale nevhodným způsobem, svou finanční budoucnost a jak to změnit? Tak by se dal shrnout třístránkový rozhovor v aktuálním čísle odborného časopisu Bankovnictví. „Jistě zde hrají roli zděděné vzorce chování, omezená finanční gramotnost, nedobrá zkušenost s některými investičními produkty v minulosti, obecná averze k riziku a podobně. Navíc jsou občané často podporováni v tomto přístupu i politickými elitami, jejichž představitelé slibují téměř nekonečné navyšování důchodů z prvního/státního pilíře a varují před přijímáním rizika při správě peněz v soukromém sektoru,“ vyjmenoval Pavel Racocha hlavní důvody neochoty zajímat se o to, jak a z čeho budeme žít v penzi.

V úvodu je podle Pavla Racochy důležité, aby si zákonodárci řekli, jaké procento našich příjmů v důchodu by měla pokrývat státní penze a jakou část bychom si měli zajistit sami v rámci soukromých úspor. Následovat by měla správná motivace si tytu soukromé úspory zajišťovat. Nástrojem podle něj může být diferenciace státních příspěvků pro „staré“ penzijní připojištění a „perspektivní“ DPS. „Lze si představit i diskusi na téma povinných příspěvků zaměstnavatelů v určitých profesích... Systému by bezpochyby pomohl automatický vstup při nástupu do prvního zaměstnání. Jistě by se také dal najít způsob, jak zapojit dlouhodobé prostředky ve správě penzijních společností do financování dlouhodobých aktivit, infrastrukturních projektů, bytové výstavby a podobně,“ uvedl.

Za důležité považuje také třeba motivovat klienty k ukládání si vyšších částek a aktivně klienty transformovaných fondů přesvědčovat k přechodu do doplňkového penzijního spoření. Novější produkt totiž není limitován garancí nezáporného zhodnocení a penzijní společnosti tak mohou prostředky lépe zhodnocovat. Výhody DPS oproti transformovaným fondům KB PS vysvětluje v rámci finančního poradenství. Významnou roli zde podle ředitele KB PS hraje dostupnost produktů on-line, i externí služba. "KB Penzijní společnost umožňnuje sjednání produktu prostřednictvím mobilní aplikace. A to i bez nutnosti mít jiný produkt skupiny Komerční banky,“ upřesnil Pavel Racocha. Právě přes mobilní aplikaci se do KB PS dostává druhý největší počet klientů, následují ji externí partneři. Rozhodujícím prodejním kanálem je však stále pobočková síť Komerční banky.

V rozhovoru se Pavel Racocha dotkl také tématu udržitelnosti, které je pro celou KB skupinu velmi významné, digitalizace i home office a dalších změn, kterých jsme byli poslední dva roky svědky. Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním 10. čísle Bankovnictví na stranách 38-41.

                                                                                                          zdroj: www.bankovnictvionline.cz