KB Penzijní společnost

Prohlášení o členství v koncernu Finanční skupina Komerční banky:

KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČ: 61860018, je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina Komerční banky. Řídící osobou koncernu Finanční skupina Komerční banky je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07 Praha 1, IČ: 45317054. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

KB PS vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky KB transformovaného fondu, který je obhospodařován KB Penzijní společností. Objem spravovaných prostředků ve výši 62,347 mld. Kč podle metodiky APS řadí KB PS mezi nejsilnější penzijní společnosti na trhu.

Jediným akcionářem KB PS je Komerční banka, a.s.

Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění, jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

KB PS působí prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Na všech pobočkách Komerční banky mohou klienti uzavřít smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, provádět v nich změny nebo získat o spoření na penzi informace. Obsluha účastníků KB PS probíhá v celém rozsahu bezplatně a vyhoví každému nezávisle na místě jeho bydliště nebo zaměstnání.

Ombudsman KB PS:

Depozitář KB PS:

  • Česká spořitelna, a. s.

Dozorové orgány:

  • Ministerstvo financí
  • Česká národní banka