KB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., (KB PS) vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky KB transformovaného fondu, který je obhospodařován KB Penzijní společností. Pokud uzavřeli smlouvu o spoření na penzi po roce 2012, jejich prostředky jsou investovány v účastnických fondech.

Měřeno počtem účastníků je KB PS jednou z největších penzijních společností na českém trhu.

Jediným akcionářem KB PS je Komerční banka, a.s.

Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění, jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

KB PS působí prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Na všech pobočkách Komerční banky mohou klienti uzavřít smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, provádět v nich změny nebo získat o spoření na penzi informace. Obsluha účastníků KB PS probíhá v celém rozsahu bezplatně a vyhoví každému nezávisle na místě jeho bydliště nebo zaměstnání.

Ombudsman KB PS:

Depozitář KB PS:

  • Česká spořitelna, a. s.

Dozorové orgány:

  • Ministerstvo financí
  • Česká národní banka