KB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s. vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky transformovaného KB Penzijního fondu (dále jen „transformovaný fond“), který je obhospodařován KB Penzijní společností.

Měřeno počtem účastníků je KB Penzijní společnost jednou z největších penzijních společností na českém trhu.

Jediným akcionářem KB Penzijní společnosti je Komerční banka, a.s. Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

KB Penzijní společnost (KB PS) působí prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Na všech pobočkách Komerční banky mohou klienti smlouvy o důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření uzavřít, provádět jejich změny či si případně jejich prostřednictvím vyžádat informace. Obsluha účastníků KB PS probíhá v celém rozsahu bezplatně a vyhoví každému účastníkovi penzijního připojištění u KB PS nezávisle na místě jeho bydliště nebo zaměstnání.

Ombudsman KB PS:

Depozitář KB PS:

  • Česká spořitelna, a. s.

Dozorové orgány:

  • Ministerstvo financí
  • Česká národní banka