Často hledané

Asociace penzijních společností


Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, původně jako Asociace penzijních fondů ČR.

Sdružuje 9 členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého kapitálového spoření na důchod v České republice, které provozují doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé účastnické fondy nebo transformované fondy.


Na jejích webových stránkách naleznete:


1) podstatné informace o APS ČR a jejích členech,
2) aktualizované informace o penzijních produktech a související právní předpisy,
3) hospodářské výsledky fondů penzijních společností a data o účastnících na čtvrtletní bázi,
4) aktualizované časosběrné grafy spojené s penzijním spořením,
5) aktuality zaměřené na dění v APS ČR a vývoj v oblasti penzijního spoření.


www.apfcr.cz