Často hledané

Vaše reklamace, stížnosti, náměty ...

Naší snahou je poskytovat vám, našim účastníkům, co nejkvalitnější služby. 

Jestliže pro nás máte náměty ke zlepšení služeb nebo chcete uplatnit svou reklamaci, můžete využít e-mailovou adresu: kbps@kbps.cz.


Je-li zájemce nebo účastník spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení takových sporů je finanční arbitr (www.finarbitr.cz).

 

Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfmevent=main.home.chooseLanguage


Orgánem dohledu je Česká národní banka (https://www.cnb.cz/cs/). 

K České národní bance lze podat stížnost či podnět.


Ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem. Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy. V případě jejich porušení je možné podat oznámení formou Whistleblowingu. Oznamujícímu zaručujeme naprostou anonymitu 

a důvěrnost. Pro podání (Whistleblowingu) můžete využít tuto e-mailovou adresu whistleblowing@kb.cz nebo se můžete přímo obrátit na příslušné osoby odpovídající za řešení Whistleblowing oznámení, a to na:


Naši odpověď Vám zašleme na e-mailovou adresu, ze které nám byl podnět doručen.


Pro podání Whistleblowingu můžete využít odkaz zde.


Mimo prostředí KB Penzijní společnosti můžete rovněž Whistleblowing oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto na pověřený veřejný orgán za řešení Whistleblowing oznámení.
Dokumenty ke stažení