Převedení smlouvy z PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ (Transformovaný fond) do DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Proč převést svoji smlouvu z penzijního připojištění „PP“ do doplňkového penzijního spoření „DPS“?

 • Potenciál většího zhodnocení finančních prostředků než u penzijního připojištění, více informací zde.
 • Využití služby postupného rozinvestování finančních prostředků při převodu do DPS, více informací zde.
 • Jeden z nejvýhodnějších investičních produktů na trhu - žádné vstupní poplatky.
 • Možnost čerpání předdůchodu, více zde.

Co je doplňkové penzijní spoření „DPS“?

 • Produkt DPS je na trhu od roku 2013, kdy nahradil produkt PP.
 • Zhodnocování vložených prostředků probíhá formou investování do účastnických fondů.
 • Návratnost investovaných prostředků není sice garantována, ale v delším časovém horizontu je větší potenciál pro zajímavé zhodnocení vložených prostředků (dle zvolené strategie), překonávající inflaci.
 • Vzhledem k dlouhodobé povaze produktu a obezřetnému způsobu investování, je možné dosáhnout lepšího zhodnocení než v PP.

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PENZIJNIHO SPOŘENÍ

Penzijní přípojištění("PP")
- Transformovaný fond
Doplňkové penzijní spoření
("DPS")

Státní příspěvek až 2 760 Kč/ročně

Úspora na daních - daňový odpočet až 24 000 Kč/rok

Možnost příspěvku zaměstnavatele

Možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním nebo doživotní penzí

V případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědici

POUZE V PP

NOVÉ! POUZE V DPS

Garance návratnosti vložených prostředků
(konzervativní investice - nízké zhodnocení)
Plnohodnotné investování
možnost dosáhnout zajímavých výnosů
Pozůstalostní penze Postupné rozinvestování vkládaných prostředků
(eliminace nevhodného načasování investice)
Výsluhová penze Moje penzijní strategie. Možnost volby strategie šité přímo na míru.

Možnost čerpat předdůchod již 5 let před důchodovým věkem
(výhodnější než předčasný důchod při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu)

Možnost současně spořit a pobírat penzi na určenou dobu
(po vzniku nároku na výplatu)

Přechod z PP do DPS

Pokud se rozhodnete převést své PP do DPS, je potřeba:

 • Založit novou smlouvu DPS. Při sjednání smlouvy se současně požádá o převod prostředků z PP.
 • Na základě vyplnění investičního dotazníku Vám doporučíme vhodnou strategii spoření odpovídající Vašemu investičnímu profilu.
 • Výpovědní lhůta je 1 měsíc (počítá se od prvního dne následujícího měsíce).
 • Celý proces převodu je bezplatný a možný pouze u stejného poskytovatele. (tzn. Přechod k jiné společnosti do DPS nelze přímo z PP. Je nutný mezikrok převodu z PP do DPS u stejného poskytovatele).
 • Veškeré prostředky i odspořenou dobu Vám automaticky převedeme na novou smlouvu.
 • Převod můžete uskutečnit kdykoliv, a to z mobilu v aplikaci KB mobilní banka,  nebo na libovolné pobočce KB nebo na poradenském místě MPSS nebo u Vašeho finančního poradce.
 • Schůzku na pobočce KB můžete sjednat telefonicky na 955 525 999.