Podpořili jsme projekt Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, zaměřený na pomoc seniorům

KB Penzijní společnost společně Nadací Jistota podpořila Západočeskou Diakonii a její projekt zaměřený na bezplatnou pomoc seniorům s dluhy a exekucemi.

„Z našich zkušeností vyplývá, že finanční situace seniorů a osob v invalidním důchodu není mnohdy dobrá, především pak pokud se jedná o osamělé osoby bez partnera. V mnoha případech žijí na hranici chudoby. Nemají dostatek prostředků na úhradu nákladů na bydlení, případně pak na zaplacení základních životních potřeb, léků, či dostatečného vytápění bytu,“ vysvětluje Lucie Petříčková, ředitelka západočeského střediska Diakonie. „Mnohdy proto uzavřou nevýhodné smluvní závazky na různých prodejních akcích, např. na dodávky energií a dalších služeb a následně řeší exekuci svého majetku. V druhé polovině roku 2019 očekáváme zvýšený zájem o informace a pomoc ve věci podání návrhu na oddlužení především ze strany seniorů s ohledem na novelu zákona 182/2006 Sb., " dokreslila projekt paní ředitelka.

Ředitel KB PS Pavel Racocha k tomu dodává, „Věříme, že bezplatné odborné poradenství je v případě nepříznivé finanční situace velmi užitečný první krok, který dokáže zmírnit vzniklé nepříjemné následky tím, že pomůže najít řešení, jak se dluhů zbavit a jak nepadat do dalších finančních pastí. To je jeden z hlavních důvodů, proč v podpoře projektu vidíme smysl a proč jsme ho společně s Nadací Jistota vybrali a rozhodli podpořit částkou 146 558 Kč.

Na fotografii zleva: při předávání daru Pavel Racocha z KB Penzijní společnosti, společně s Lucií Petříčkovou a Janem Neckářem z Diakonie Západ.