Vaše náměty, připomínky, reklamace

Naší snahou je poskytovat Vám, našim účastníkům, co nejkvalitnější služby. Jestliže pro nás máte náměty ke zlepšení služeb nebo chcete uplatnit svou reklamaci, můžete využít e-mailovou adresu: kbps@kbps.cz.

Je-li zájemce nebo účastník spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení takových sporů je finanční arbitr (www.finarbitr.cz). 

Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). 

Orgánem dohledu je Česká národní banka (https://www.cnb.cz/cs/). K České národní bance lze podat stížnost či podnět.

Dokumenty