Vaše náměty, připomínky, reklamace

Naší snahou je poskytovat Vám, našim účastníkům, co nejkvalitnější služby. Jestliže pro nás máte náměty ke zlepšení služeb nebo chcete uplatnit svou reklamaci, můžete využít e-mailovou adresu: kbps@kbps.cz.

Je-li zájemce nebo účastník spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení takových sporů je finanční arbitr (www.finarbitr.cz). 

Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). 

Orgánem dohledu je Česká národní banka (https://www.cnb.cz/cs/). K České národní bance lze podat stížnost či podnět.

Dokumenty