Často hledané
23. 10. 2023

KB Penzijní společnost představuje možnost, jak odejít do penze dřív

clanky_jana.JPG
Změny v penzijním systému, které platí od 1. října letošního roku, se dotkly i předčasných důchodů. Nově je možné odejít do předčasného důchodu nikoliv pět let před řádným důchodem, ale pouze tři roky.

Jednou z možností pro ty, kterým se podmínky předčasného důchodu mění, a přesto by chtěli odejít do penze v plánovaném termínu, je doplňkové penzijní spoření. KB Penzijní společnost očekává, že i její klienti budou chtít ve větší míře využít předdůchody. Předdůchod čerpali dosud zejména lidé, kteří pár let před důchodem ztratili práci, zhoršil se jim zdravotní stav nebo pečovali o člena rodiny. Dnes tato možnost přichází v úvahu i pro ty, kterým se doba odchodu do předčasného důchodu nově přijatou důchodovou reformou oddálila o dva roky. Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod dobou vyloučenou, takže neovlivňuje osobní vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu a výhodou je i to, že zdravotní pojištění hradí za pracovníka stát.

 

Předdůchod na dva až tři roky

„V současnosti čerpá předdůchod u naší společnosti 1765 účastníků penzijního spoření, kteří si jej nejčastěji vybírají na dobu dvou let až tří let. Očekáváme, že zájem o předdůchody nyní výrazně vzroste, a to nejen na zmíněné dva roky, které se pro účely dřívějšího odchodu z pracovního procesu přímo nabízejí. Z našich údajů však vyplývá, že žadatelé si přejí odejít do penze ještě dříve – pětina účastníků využívá již dnes předdůchod na pět let,“ uvádí členka představenstva KB Penzijní společnosti Jana Petrovská. O předdůchod, který není státní dávkou, ale nekrácenou alternativou předčasného důchodu, kdy jeho uživatel žije z vlastních naspořených prostředků, je možné požádat nejdříve pět let před důchodovým věkem. Aby na něj vznikl nárok, musí účastník spořit také minimálně pět let a na penzijním účtu mít tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni třiceti procent průměrné mzdy. V letošním roce je to pro dvouletý předdůchod více než 280 tisíc Kč a pro pětiletý přes 700 tisíc Kč.

 

Žádost s předstihem

„Jestliže účastník chce čerpat předdůchod a spoří si patřičnou dobu, ale nenašetřil si zatím dost financí, může si na svůj účet doplňkového penzijního spoření potřebnou částku doplnit mimořádným vkladem. A pokud má „staré“ penzijní připojištění (tzv. transformovaný fond), může si částku i s příslušnou dobou spoření převést na nově uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a pak podat žádost o předdůchod. Nutná je však dostatečná časová rezerva, protože vyřízení trvá někdy i půl roku,“ radí Jana Petrovská.

Vaše KB Penzijní společnost, a.s.

Související články

Zobrazit všechny aktuality