Zkonzervativnění

O co se jedná?

 • KB PS je ze zákona povinna převést prostředky účastníka nejpozději 5 let před dosažením jeho důchodového věku do KB povinného konzervativního účastnického fondu.
 • Služba Zkonzervativnění zajistí, že tento převod bude postupný - sníží se tak případný negativní dopad spojený s jednorázovým přesunem prostředků mezi fondy s výrazně rozdílným rizikovým profilem.

Jak to funguje?

 • Mezi 10. až 5 rokem před dovršením důchodvého věku vám budou vaše prostředky měsíčně přesouvány z rizikovějších fondů (KB akciový účastnický fond) do KB dluhopisového účastnického fondu.
 • Cílem je, aby 5 let před důchodovým věkem byly všechny prostředky účastníka umístěny v KB dluhopisovém účastnickém fondu a zákonný převod do KB povinného konzervativního fondu tak byl bezproblémový.
 • Vaše úspory tak ochráníme před nečekanými výkyvy na finančních trzích v období před předpokládaným čerpáním prostředků.

Příklad:

Pro koho je služba určena?

 • pro účastníky, kterým zbývá více než 5 let do důchodového věku
 • pro účastníky, kteří chtějí snížit riziko jednorázového přesunu prostředků mezi fondy s výrazně rozdílným rizikovým profilem
 • pro účastníky, kteří chtějí snížit riziko případných negativních výkyvů na finančních trzích v období před výběrem prostředků

Co je dobré vědět?

 • Služba zkonzervativnění je zdarma.
 • Službu nelze sjednat pro účastníka, který:
  • má 10 - 5 let do důchodového věku a zvolí si vlastní strategii spoření
  • má méně než 5 let do důchodového věku
  • je v důchodovém věku
 • Pokud si účastník sjedná Zkonzervativnění v intervalu 10-5 let před důchodovým věkem (např. 7 let), Zkonzervativnění proběhne zrychleně (během 2 let), konečný výsledek to neovlivní. 
 • Prostředky, které máte v KB povinném konzervativním účastnickém fondu nebo KB peněžním účastnickém fondu nevstupují do procesu zkonzervativnění.
 • Se službou Zkonzervativnění je vždy automaticky sjednána i služba Vyvažování fondů. Nedojde tak k výraznému jednorázovému převodu mezi fondy při jeho zahájení.

Jak mohu službu sjednat / ukončit?

 • Služba lze sjednat při uzavírání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo formou dodatku ke smlouvě.
 • Můžete si ji sjednat s poradcem nebo sami v aplikaci Můj penzijní účet jako změnu strategie spoření.
 • Účastník může tuto službu v průběhu spoření kdykoli ukončit.

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU