Platba příspěvků a výplata dávek z penzijního připojištění

Příspěvky účastníka do transformovaného fondu

Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Číslo účtu 35-2000686339/0800 35-2000686339/0800
Variabilní symbol

rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. poj.)

rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. poj.)

Konstantní symbol 3558 3552
Specifický symbol --- IČO zaměstnavatele

U hotovostní platby vlastního příspěvku účastníka použijte KS = 379 (na pokladně Komerční banky, a.s., nebo České spořitelny, a.s., je vklad zdarma).

Státní příspěvky jsou poskytovány na vlastní příspěvky účastníka od 300 Kč.

Pro převod platby ze zahraničí TF

Název banky, adresa, stát:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika

Název účtu, stát:
PENZ. FOND KOMB, CZECH REPUBLIC

BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ5008000000352000686339

Pokud do příkazu nelze zadat variabilní, konstantní s specifický symbol, uveďte tyto informace do části Popis platby následovně:
příklad VS/KS/SS – číslo smlouvy/3552/IČO

Variabilní symbol:
rodné číslo účastníka penzijního připojištění, případně číslo zdravotního pojištění

Konstantní symbol:
příspěvku pojištěnce 3558
příspěvku zaměstnavatele 3552
příspěvku třetí osoby 3554

Specifický symbol:
pouze u příspěvku zaměstnavatele IČ organizace

Daňové optimum (DO) v transformovaném fondu

(pro smlouvy o penzijním připojištění - tzn. smlouvy uzavřené nejpozději s datem účinnosti od 1. 12. 2012)

Služba DO umožňuje optimální využití přijatých plateb účastníka pro účely daňového odpočtu.

 • Služba DO je sjednána ve smlouvě nebo v dodatku označením okénka "Daňové optimum".
 • Službu DO je vhodné sjednat v případech, kdy účastník platí pravidelně alespoň 1 000 Kč/měs. a předpokládá realizovat mimořádné vklady pro daňové odpočty.
 • Služba DO pomáhá zajistit maximální daňový odpočet také v případech, kdy si účastník platí méně než 3 000 Kč měsíčně, uzavřel smlouvu v průběhu roku nebo předem zvýšil měsíční příspěvek
 • Služba DO nenahrazuje rozpočítání vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce v souladu se smlouvou (o případné rozpočítání mimořádného vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce musí účastník požádat samostatně).
 • Služba DO je určena k ošetření mimořádných vkladů účastníka za účelem daňové optimalizace.

Výplata dávek z transformovaného fondu

Podmínky výplaty prostředků z Transformovaného fondu zůstávají zachovány.

Formy výplat:

 1. Starobní penze doživotní prostá
 2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let
 3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi
 4. Starobní penze dočasná
 5. Jednorázové vyrovnání
 6. Výsluhová penze
 7. Invalidní penze
 8. Pozůstalostní penze
 9. Odbytné

1. Starobní penze doživotní prostá

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + nárok na výplatu (starobní důchod/věk 50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, v případě úmrtí účastníka v průběhu prvních 10 let od zahájení výplaty budou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po zbytek zaručené doby.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, po jeho úmrtí jsou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po dobu 2 let.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

4. Starobní penze dočasná

 • Podmínky: smlouva uzavřená podle penzijního plánu č. 1, délka spoření 36 měsíců + věk 50 let.
 • Vyplácí penzijní společnost po stanovenou dobu.
 • Nejrychlejší výplata dávky ve 3 splátkách s roční frekvencí.
 • Při výplatě penze na min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).

5. Jednorázové vyrovnání

 • a) Jednorázové vyrovnání místo penze starobní
  • Podmínky pro vznik nároku: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • b) Jednorázové vyrovnání místo penze invalidní
  • Podmínky pro vznik nároku: počet odspořených měsíců dle penzijního plánu + invalidita dle penzijního plánu
 • c) Jednorázové vyrovnání místo penze výsluhové
  • Podmínky pro vznik nároku: 180 odspořených měsíců
 • Výplata všech prostředků najednou včetně státních příspěvků
 • Vyplácí penzijní společnost.

6. Výsluhová penze

 • Podmínky: 180 odspořených měsíců.
 • Vyplácí penzijní společnost.
 • Možnost výplaty až 1/2 prostředků na účtu včetně státních příspěvků jednorázovým vyrovnáním, penzí doživotní nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.

7. Invalidní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců + invalidita (I.-III./III. stupně) dle penzijního plánu.
 • Vyplácí penzijní společnost jednorázovým vyrovnáním nebo doživotní penzí (při zvolení doživotní penze výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %) nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.

8. Pozůstalostní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců na tuto penzi a uvedení určené osoby ve smlouvě (uvedení osoby určené minimálně jeden měsíc)
 • Vyplácí se ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců.

 • Při výplatě penze na období min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).

TIP: Nejrychleji lze tuto dávku vyplatit volbou penze pozůstalostní na dobu 3 let s roční frekvencí výplaty. Prostředky jsou tak vyplaceny ve třech splátkách v průběhu 24 měsíců.

9. Odbytné

 • a) Odbytné účastníkovi (při předčasném ukončení smlouvy)
  • Podmínky pro vznik nároku: 12 odspořených měsíců a předčasné ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou.
  • Jednorázová výplata, neobsahuje státní příspěvky (= SP - vráceny Ministerstvu financí) a výnosy ze SP.
  • Výpovědní lhůta činí 2 měsíce, běží od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi do KB PS.
 • b) Odbytné dědici nebo určené osobě (po zemřelém účastníkovi)
  • Podmínky pro vznik nároku: úmrtí účastníka kdykoliv po odspoření 1 měsíce.
  • Bez výpovědní lhůty.
  • Odbytné dědici – pokud není ve smlouvě uvedena určená osoba/osoby.
  • Odbytné určené osobě – je vyplaceno v případě, že účastník neodspořil 36 měsíců (nevznikl nárok na pozůstalostní penzi) nebo se všechny určené osoby písemně vzdaly nároku na pozůstalostní penzi.

Pozn.: Pokud účastník zemře v průběhu prvního měsíce spoření a obdrží-li KB PS tuto informaci, smlouva se zruší od počátku a uhrazené prostředky se vrátí na zdrojový účet.

Tabulka danění výplaty prostředků v TRF

Příspěvek Výnosy
Způsob ukončení účastníka státní firmy
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání 0 % 0 % 15 % 15 %
Odbytné účastníkovi nebo určené osobě 0 % vrací 15 % 15 %
Odbytné dědici 0 % vrací 0 % 0 %

Zatím na stáří nespořím. Ale v poslední době se hodně mluví o investování. Moji přátelé, kteří si investování chtěli "oťuknout", si vybrali doplňkové penzijní spoření. Uvažuji, že si ho v nejbližší době založím také.

Tomáš, 33 let, svobodné povolání, bezdětný

Tomášova volba padla na investování v účastnických fondech penzijního spoření. Prostředky se budou zhodnocovat podle jím zvolené strategie, kterou může kdykoli změnit. Dvě změny v roce jsou zdarma. Výše jeho příspěvku ovlivní další benefity od státu. Vyzkouší si investování a do penze půjde s dostatečnou finanční rezervou.