Platba příspěvků a výplata dávek z penzijního připojištění

Příspěvky účastníka do transformovaného fondu

Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Číslo účtu 35-2000686339/0800 35-2000686339/0800
Variabilní symbol

rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. poj.)

rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. poj.)

Konstantní symbol 3558 3552
Specifický symbol --- IČO zaměstnavatele

U hotovostní platby vlastního příspěvku účastníka použijte KS = 379 (na pokladně Komerční banky, a.s., nebo České spořitelny, a.s., je vklad zdarma).

Státní příspěvky jsou poskytovány na vlastní příspěvky účastníka od 300 Kč.

Daňové optimum (DO) v transformovaném fondu

(pro smlouvy o penzijním připojištění - tzn. smlouvy uzavřené nejpozději s datem účinnosti od 1. 12. 2012)

Služba DO umožňuje optimální využití přijatých plateb účastníka pro účely daňového odpočtu.

 • Služba DO je sjednána ve smlouvě nebo v dodatku označením okénka "Daňové optimum".
 • Službu DO je vhodné sjednat v případech, kdy účastník platí pravidelně alespoň 1 000 Kč/měs. a předpokládá realizovat mimořádné vklady pro daňové odpočty.
 • Služba DO pomáhá zajistit maximální daňový odpočet také v případech, kdy si účastník platí méně než 3 000 Kč měsíčně, uzavřel smlouvu v průběhu roku nebo předem zvýšil měsíční příspěvek
 • Služba DO nenahrazuje rozpočítání vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce v souladu se smlouvou (o případné rozpočítání mimořádného vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce musí účastník požádat samostatně).
 • Služba DO je určena k ošetření mimořádných vkladů účastníka za účelem daňové optimalizace.

Výplata dávek z transformovaného fondu

Podmínky výplaty prostředků z Transformovaného fondu zůstávají zachovány.

Formy výplat:

 1. Starobní penze doživotní prostá
 2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let
 3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi
 4. Starobní penze dočasná
 5. Jednorázové vyrovnání
 6. Výsluhová penze
 7. Invalidní penze
 8. Pozůstalostní penze
 9. Odbytné

1. Starobní penze doživotní prostá

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + nárok na výplatu (starobní důchod/věk 50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, v případě úmrtí účastníka v průběhu prvních 10 let od zahájení výplaty budou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po zbytek zaručené doby.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, po jeho úmrtí jsou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po dobu 2 let.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.

4. Starobní penze dočasná

 • Podmínky: smlouva uzavřená podle penzijního plánu č. 1, délka spoření 36 měsíců + věk 50 let.
 • Vyplácí penzijní společnost po stanovenou dobu.
 • Nejrychlejší výplata dávky ve 3 splátkách s roční frekvencí.
 • Při výplatě penze na min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).

5. Jednorázové vyrovnání

 • a) Jednorázové vyrovnání místo penze starobní
  • Podmínky pro vznik nároku: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • b) Jednorázové vyrovnání místo penze invalidní
  • Podmínky pro vznik nároku: počet odspořených měsíců dle penzijního plánu + invalidita dle penzijního plánu
 • c) Jednorázové vyrovnání místo penze výsluhové
  • Podmínky pro vznik nároku: 180 odspořených měsíců
 • Výplata všech prostředků najednou včetně státních příspěvků
 • Vyplácí penzijní společnost.

6. Výsluhová penze

 • Podmínky: 180 odspořených měsíců.
 • Vyplácí penzijní společnost.
 • Možnost výplaty až 1/2 prostředků na účtu včetně státních příspěvků jednorázovým vyrovnáním, penzí doživotní nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.

7. Invalidní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců + invalidita (I.-III./III. stupně) dle penzijního plánu.
 • Vyplácí penzijní společnost jednorázovým vyrovnáním nebo doživotní penzí (při zvolení doživotní penze výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %) nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.

8. Pozůstalostní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců na tuto penzi a uvedení určené osoby ve smlouvě (uvedení osoby určené minimálně jeden měsíc)
 • Vyplácí se ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců.

 • Při výplatě penze na období min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).

TIP: Nejrychleji lze tuto dávku vyplatit volbou penze pozůstalostní na dobu 3 let s roční frekvencí výplaty. Prostředky jsou tak vyplaceny ve třech splátkách v průběhu 24 měsíců.

9. Odbytné

 • a) Odbytné účastníkovi (při předčasném ukončení smlouvy)
  • Podmínky pro vznik nároku: 12 odspořených měsíců a předčasné ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou.
  • Jednorázová výplata, neobsahuje státní příspěvky (= SP - vráceny Ministerstvu financí) a výnosy ze SP.
  • Výpovědní lhůta činí 2 měsíce, běží od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi do KB PS.
 • b) Odbytné dědici nebo určené osobě (po zemřelém účastníkovi)
  • Podmínky pro vznik nároku: úmrtí účastníka kdykoliv po odspoření 1 měsíce.
  • Bez výpovědní lhůty.
  • Odbytné dědici – pokud není ve smlouvě uvedena určená osoba/osoby.
  • Odbytné určené osobě – je vyplaceno v případě, že účastník neodspořil 36 měsíců (nevznikl nárok na pozůstalostní penzi) nebo se všechny určené osoby písemně vzdaly nároku na pozůstalostní penzi.

Pozn.: Pokud účastník zemře v průběhu prvního měsíce spoření a obdrží-li KB PS tuto informaci, smlouva se zruší od počátku a uhrazené prostředky se vrátí na zdrojový účet.

Tabulka danění výplaty prostředků v TRF

Příspěvek Výnosy 
Způsob ukončení účastníka státní firmy
Doživotní penze  0 % 0 %   0 %  0 %
Jednorázové vyrovnání 0 % 0 % 15 % 15 %
Odbytné účastníkovi nebo určené osobě 0 % vrací 15 % 15 %
Odbytné dědici 0 % vrací   0 %   0 %

Výhody penzijního spoření využíváme oba. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme doplňkové penzijní spoření i našim dětem. Každý měsíc budeme každému posílat 300 Kč, aby dosáhly alespoň na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (7 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že důchod je pro mladé v nedohlednu a rozhodli se vzít jejich budoucnost do svých rukou. Děti budou spořit dlouho, nemusí na začátku investovat vysoké částky. Míša si v 18 letech může vybrat 1/3 vložených prostředků a použít je, na co si sama bude přát.