Výhody spoření ve III. pilíři pro vaše zaměstnance

Hlavní výhody přispívání na spoření do III. pilíře pro zaměstnavatele

 • Nové možnosti, jak šetřit náklady při odměňování zaměstnanců (platí pro právnické osoby i OSVČ), možnost vyššího zvýhodnění než v minulosti.
 • Příspěvek zaměstnavatele na spoření ve III. pilíři patří mezi nejžádanější benefity a znamená významnou konkurenční výhodu na trhu práce.
  • příspěvky zaměstnavatele jsou 100% nákladovou položkou a snižují daň z příjmu zaměstnavatele (pokud je poskytování upraveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou),
  • příspěvek zaměstnavatele do 50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění (= úspora 34 % ve srovnání s výplatou běžné mzdy).
  • Zaměstnavatelé přispívající na smlouvy ve III. pilíři poskytují zaměstnancům lepší výchozí podmínky pro splnění nároku na čerpání předdůchodu (až 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku, za výhodnějších podmínek než předčasný důchod).

Kolik může uspořit společnost s 50 zaměstnanci a příspěvkem zaměstnavatele 500 Kč? (vzorový příklad)

SPOČÍTEJTE SI TO:

Výhody spoření ve III. pilíři pro OSVČ

 • Spořením ve III. pilíři snížíte svou závislost na nízkém důchodu od státu z I. pilíře.
 • Můžete získat státní příspěvek až 2 760 Kč za rok.
 • Můžete snížit svůj daňový základ až o 24 000 Kč (= úspora na daních až 3 600 Kč za rok)
 • Můžete získat zajímavé zhodnocení prostředků podle zvolené strategie spoření.
 • Naspořené peníze budou vaše, případně je získají smluvně určené osoby nebo dědici.
 • Se spořením ve III. pilíři máte možnost odejít do „předdůchodu“ již 5 let před dosažením státem určeného důchodového věku.

Jste OSVČ a máte zaměstnance?

 • Přispívejte zaměstnancům do III. pilíře a nemusíte z tohoto příspěvku (až do 50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance) odvádět zdravotní a sociální pojištění. Vaše úspora nákladů na odměňování tak bude 34 %.
 • Příspěvek zaměstnavatele je 100% nákladovou položkou.
 • Tento způsob odměňování zaměstnanců je výhodnější než vyplácení mzdy nebo odměn.

Vzorový příklad

Počet zaměstnanců

Hrubá mzda

Měsíční příspěvek zaměstnavatele

Roční úspora

5

25 000 Kč

750 Kč

15 300 Kč

Platba příspěvků

Příspěvky zaměstnavatele do III. pilíře

Podrobné instrukce pro platby příspěvků zaměstnavatele jsou uvedeny v každé produktové sekci pod záložkou Platba příspěvků a výplata dávek.

 • Zaměstnavatel může přispívat na doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům až do výše 50 000 Kč za rok na každého zaměstnance. Příspěvky do III. pilíře jsou 100% uznatelným nákladem a zaměstnavatel u příspěvku do uvedené výše 50 tis. Kč uspoří 34 % na odvodech na soc. a zdrav. pojištění.
 • Pokud zaměstnanec zůstane v Transformovaném fondu a nevyužije možnosti přejít do nových účastnických fondů (doplňkového penzijního spoření), na placení příspěvků se nic nemění.
 • Pokud zaměstnanec přejde z Transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření, musí tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit a zaměstnavatel na základě žádosti prostřednictvím níže uvedeného obchodního zástupce KB PS obdrží Pokyny pro zasílání hromadných plateb do doplňkového penzijního spoření.

Příspěvky účastníka do III. pilíře

Podrobné instrukce pro platby příspěvků účastníka jsou uvedeny v každé produktové sekci pod záložkou Platba příspěvků a výplata dávek.

 • Pokud účastník zůstane v Transformovaném fondu, na zasílání prostředků se nic nemění. Nezáleží na tom, zda si příspěvky účastník hradí sám formou trvalého příkazu, nebo za něj hradí příspěvky zaměstnavatel formou tzv. hromadné platby. Do hromadné platby může být zahrnut jak příspěvek zaměstnavatele, tak zaměstnance (rozlišuje se v sestavě, kterou zaměstnavatel zasílá KB PS současně s platbou).
 • V případě, že zaměstnanec přejde z Transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření, platby budou směrovány na nový účet.
 • Příspěvek účastníka je splatný vždy do konce kalendářního měsíce. Jeho výše se může kdykoliv změnit, nový příspěvek je třeba oznámit KB PS, protože státní příspěvky jsou připisovány dle výše příspěvků účastníka, která je uvedena ve smlouvě. Lze vkládat jednorázové vklady. Část nebo celý příspěvek účastníka může za zaměstnance posílat zaměstnavatel, pokud s tím účastník souhlasí.

Hromadné platby příspěvků

Pro dosavadní plátce příspěvků Transformovaného fondu – zaměstnavatele se v hromadné platbě nic nemění. Pokud chce zaměstnavatel zasílat hromadné platby i na doplňkové penzijní spoření, je třeba si vyžádat nové konkrétní pokyny pro hromadného plátce do doplňkového penzijního spoření (DPS). KB Penzijní společnost následně přidělí nové číslo hromadného plátce a zaměstnavatel hradí příspěvky DPS na jiný účet KB PS.

Rozpisy k hromadným platbám nám můžete zasílat nadále e-mailem a zabezpečit je následujícími způsoby:

 1. veřejnou částí certifikátu KBPS, který si můžete stáhnout na stránkách První certifikační autority, a.s. (certifikát ve formátu DER);
 2. nástrojem PGP dostupným na adrese např.: https://www.gpg4win.org/ - doplněný naším veřejným klíčem (k zašifrování souborů).

Pro bližší informace se prosím obraťte na hromadne.platby@kbps.cz.

 O nové pokyny pro provádění hromadných plateb si můžete požádat prostřednictvím svého regionálního obchodního zástupce KB PS nebo prostřednictvím tel. 955 525 995.

Kontakty pro zaměstnavatele

Mgr. Jaroslav Hoch

tel. 724 111 299

e-mail jhoch@kbps.cz

Kraj

Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský

Veronika Šafrová

tel. 724 044 630

e-mail vsafrova@kbps.cz

Kraj

Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický,
Královéhradecký


Ing. Petr Kašpar

tel. 724 356 407

e-mail pkaspar@kbps.cz

Kraj

Zlínský, Olomoucký, PlzeňskýBc. Veronika Benešová

tel. 725 831 849

e-mail vbenesova@kbps.cz

Kraj

Praha, Středočeský, Ústecký, Karlovarský