Pokyny pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na soukromé penzijní účty zaměstnanců

Individuální platební pokyny

Penzijní připojištění - transf. fond Doplňkové penzijní spoření
(smlouvy uzavřené do konce roku 2012) (smlouvy uzavírané od roku 2013)
Číslo účtu 35-2000686339/0800 300300232/0800
Variabilní symbol rodné číslo (u cizinců číslo zdrav. pojištění) číslo smlouvy
Konstantní symbol 3552 3552
Specifický symbol IČO zaměstnavatele IČO zaměstnavatele

UPOZORNĚNÍ:

Pro správnou identifikaci plateb je nezbytné vyplnit konstantní a variabilní symbol a u příspěvků zaměstnavatele ještě specifický symbol:

  • KS 3552 - příspěvek zaměstnavatele

  • KS 3558 - vlastní příspěvek účastníka

  • VS - důležitý údaj pro správné přiřazení platby na individuální účet účastníka

  • SS - IČO zaměstnavatele 

Platba příspěvků zaměstnavatele ze zahraničního konta

V případě platby ze zahraničí není obvykle možné zadat klíčové identifikační údaje – variabilní a konstantní symbol. V takovém případě doporučujeme tyto údaje a jméno účastníka napsat do poznámky a první platbu ověřit u KB PS

Hromadné platby příspěvků zaměstnavatelů nebo i zaměstnanců

Příspěvky zaměstnavatele, případně i vlastní příspěvky zaměstnance, nám můžete zasílat hromadně,
nově přes zaměstnavatelský portál.

Příspěvky účastníka hrazené samostatně účastníkem 

Podrobné instrukce pro platby příspěvků:

  • účastníka penzijního připojištění v transformovaném fondu ZDE (smlouvy uzavřené do konce roku 2012)
  • účastníka doplňkového penzijního spoření ZDE (smlouvy uzavírané od roku 2013)

 Další užitečné rady a informace k zasílání příspěvků              

  • Příspěvek účastníka musí být připsán na účet včas, vždy do konce měsíce tak, aby vznikl nárok na státní příspěvek. Jeho výši může účastník kdykoliv změnit. Změnu výše příspěvku je třeba oznámit KB PS, protože státní příspěvky jsou připisovány dle částky, která je uvedena na smlouvě.

  • Zaměstnavatel může zaměstnanci zaslat kdykoliv mimořádný jednorázový příspěvek na penzijní spoření (pro daňovou uznatelnost nákladu musí být příspěvek zaměstnavatele upraven vnitřním předpisem, kolektivní smlouvou, pracovní či jinou smlouvou).

  • Pokud zaměstnanec přejde z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření, musí tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli. Zaměstnavatel začne zasílat příspěvky na nové číslo účtu pod novými platebními tituly dle zaměstnancem předložené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.