Často hledané

Odměna 1 000 Kč 

za sjednání doplňkového penzijního spoření pro děti

Pravidla akce


POŘADATEL A ORGANIZÁTOR AKCE

KB Penzijní společnost, a. s., se sídlem Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61860018,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 2865 (dále jen „KBPS“).


DOBA TRVÁNÍ AKCE

Akce probíhá v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Doba trvání akce“).


ÚČAST NA AKCI

Akce se mohou zúčastnit všichni noví účastníci doplňkového penzijního spoření - fyzické osoby mladší 18 let, 
pro které bude v Době trvání akce uzavřena s KBPS smlouva o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "Smlouva DPS").


ODMĚNA A PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ ODMĚNY

Jako odměnu poskytne KBPS účastníkovi za uzavření Smlouvy DPS finanční částku 1 000 Kč (dále jen „Odměna“),

která bude připsána na nově uzavřenou Smlouvu DPS.


Odměnu získá každý účastník Akce po splnění těchto podmínek:

a) účastník akce uzavře Smlouvu DPS s datem podpisu nejpozději do 31. 12. 2024 se sjednaným měsíčním příspěvkem

v minimální výši 500 Kč,

b) na tuto Smlouvu DPS uhradí nejpozději do 28. 2. 2025 první dva vlastní měsíční příspěvky v minimální výši 500 Kč,

c) Smlouva DPS bude akceptována KBPS, tj. Smlouva DPS bude zaevidována a účastníkovi bude zaslán ze strany KBPS

potvrzovací dopis nebo e-mail.


TERMÍN A POSTUP PŘIPSÁNÍ ODMĚNY

KBPS připíše Odměnu, kterou účastník použije jako jeho vlastní příspěvek na Smlouvu DPS. Odměna bude považována

za účastníkem předem oznámený mimořádný vklad účastníka na měsíc, ve kterém bude připsána. K vyplacení Odměny

dojde ve lhůtě do 3 měsíců od splnění všech podmínek Akce.


V Praze, 31. 12. 2023


Pořadatel a organizátor akce si vyhrazuje právo bez udání důvodu akční nabídku kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.