Často hledané
Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost

Sázíme budoucnost

Spolupráce s Nadací Partnerství 

Udržitelná a zelená budoucnost je jeden z našich hlavních pilířů hodnot. Jsme proto velmi rádi, že jsme ve spojení s KB Nadace Komerční banky uzavřeli dlouhodobou spolupráci s Nadací Partnerství a můžeme tak být součástí projektu „Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností“. Díky tomu se můžeme finančně podílet na výsadbě až 10 milionů stromů pro města a českou krajinu.  
Každý rok vyhlašujeme GRANT na podporu výsadby nových alejí v krajině a následnou péči o ni. 

Grantový program „Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností“

Zaměřuje se na zvýšení odolnosti krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav, které zlepšují schopnost zadržovat vodu a bránit erozi půdy. Dalším cílem je podpora místních obyvatel v jejich snaze pečovat o své bezprostřední okolí a obecně o životní prostředí. Součástí projektů mohou být také přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky a informační panely. O grant do výše 250 tisíc korun mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky obcí. 
 

Finance na výsadby
Financujeme výsadby stromů v rámci grantových výzev.
Umožnit spolupráci 
Podporujeme projekty, které by bez finanční podpory nevznikly.
Kvalita výsadby a následná péče
Spojení s profesionály zaručí kvalitní následnou péči o novou výsadbu.

Přehled podpořených projektů v roce 2024


V letošním roce se sešlo celkem 39 žádostí, ze kterých odborná komise vybrala 12 projektů. Výsadba se uskuteční v krajích Středočeském, Královéhradeckém, Plzeňském, 
Olomouckém a Jihomoravském.

Přehled podpořených projektů v roce 2023

V roce 2023 se do grantového programu přihlásilo celkem 71 žádostí  a zažádalo se celkem o 12 569 557 Kč.

V červnu komise vybrala 17 projektů z celkem 9 krajů ČR, mezi které rozdělíme 1,62 milionů korun na výsadbu a údržbu zeleně. 

  • Rozdělení financí dle krajů

Polní cesta u obce Buda

  • sázení ovocných stromů v roce 2023

Cyklostezka Filipov u Čáslavi 

  • sázení ovocných stromů v roce 2022